Czym się zajmuję?

Pomagam ludziom zobaczyć ich wewnętrzne ograniczenia, usunąć związane z nimi przeszkody oraz odnaleźć spokój wewnętrzny . Oferuję wsparcie w realizacji celów, pomoc w odnalezieniu motywacji i zarządzaniu emocjami.

W mojej praktyce korzystam głównie z narzędzi modelu transpersonalnego, który zakłada widzenie siebie z perspektywy ponadosobowej.  Wykorzystujemy wyobraźnię klienta do zmiany postrzegania samego siebie i separacji od ego. Zwykle wraz z problemem pojawia się emocjonalne związanie, które utrudnia znalezienie rozwiązań. To dlatego dużo łatwiej przychodzi nam udzielanie rad innym osobom niż sobie samym. Kiedy jednak ta identyfikacja z ego znika, okazuje się, że znalezienie odpowiednich rozwiązań jest dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
Model transpersonalny ma swoje źródło w pracach m.in. Abrahama Maslowa, Johna Withmore’a i Stanisława Grofa, chociaż samą ideę można odnaleźć w wielu systemach Wschodu.
Narzędzia, które oferuje mogą być wykorzystane nie tylko do rozwiązania problemów, okazują się także pomocne na drodze świadomego i harmonijnego rozwoju.

Jestem przekonana, że spotkanie z samym sobą w pracy transpersonalnej może okazać się jednym z najważniejszych w Twoim życiu.